• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Mirage Sleeves
Unique NFT of SERAPH
Mirage Sleeves
refresh
Giá

ARBITRUM ARBITRUM Chưa được niêm yết

  Uni
  Unique NFT of SERAPH
  This Unique NFT series is part of the core NFT lineup in SERAPH, providing the capability to secure even rarer in-game drops.
  • Hợp đồng

   0x7719...f5b3

  • ID token

   1906

  • Tiêu chuẩn token

   ERC-721

  • Mainnet

   Arbitrum

  Được đề xuất