• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
zahro.bnb
 • Character Set

  letter

  39.84% Có đặc tính này

 • Skin Name

  Default

  61.8% Có đặc tính này

 • Holding Skins

  Default

  56.72% Có đặc tính này

SPACE ID - .bnb state-little state-little
zahro.bnb
refresh
Giá

BNB BNB Chưa được niêm yết

 • Character Set

  letter

  39.84% Có đặc tính này

 • Skin Name

  Default

  61.8% Có đặc tính này

 • Holding Skins

  Default

  56.72% Có đặc tính này

SPACE ID - .bnb
SPACE ID - .bnb state-little state-little
Register your .bnb domains today. - **A [SPACE ID](https://space.id) Name Service**
 • Hợp đồng

  0xe3b1...e8a6

 • ID token

  69463686970612824966562874449370392797431735579470447734377958468978762075799

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  BNB Chain