• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
cryptoz1.bnb
 • Created Date

  1679245251

  0.01% Có đặc tính này

 • Registration Date

  1679245692

  0.01% Có đặc tính này

 • Expiration Date

  1710802201

  0.01% Có đặc tính này

 • Length

  8

  8.05% Có đặc tính này

 • Segment Length

  8

  8.04% Có đặc tính này

 • Character Set

  alphanumeric

  21.54% Có đặc tính này

 • Skin Name

  Default

  61.68% Có đặc tính này

 • Holding Skins

  Default

  56.59% Có đặc tính này

SPACE ID - .bnb state-little state-little
cryptoz1.bnb
refresh
Giá

BNB BNB Chưa được niêm yết

 • Created Date

  1679245251

  0.01% Có đặc tính này

 • Registration Date

  1679245692

  0.01% Có đặc tính này

 • Expiration Date

  1710802201

  0.01% Có đặc tính này

 • Length

  8

  8.05% Có đặc tính này

 • Segment Length

  8

  8.04% Có đặc tính này

 • Character Set

  alphanumeric

  21.54% Có đặc tính này

 • Skin Name

  Default

  61.68% Có đặc tính này

 • Holding Skins

  Default

  56.59% Có đặc tính này

SPACE ID - .bnb
SPACE ID - .bnb state-little state-little
Register your .bnb domains today. - **A [SPACE ID](https://space.id) Name Service**
 • Hợp đồng

  0xe3b1...e8a6

 • ID token

  8258248890182374687502090230145676161724643637481757606385500064010863136626

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  BNB Chain