Not a NFT Project #2169
 • Background

  Aqua

  8.19% Có đặc tính này

 • Clothes

  Flies Brown

  7.29% Có đặc tính này

 • Head

  Violet

  11.01% Có đặc tính này

 • Mouth

  Phew

  3.93% Có đặc tính này

 • Headgear

  Rainbow Power

  3.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Worried

  5.04% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project #2169
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Aqua

  8.19% Có đặc tính này

 • Clothes

  Flies Brown

  7.29% Có đặc tính này

 • Head

  Violet

  11.01% Có đặc tính này

 • Mouth

  Phew

  3.93% Có đặc tính này

 • Headgear

  Rainbow Power

  3.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Worried

  5.04% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project
Main twitter temporarily suspended. Follow https://twitter.com/0xnotpoopie We're trying to go from a startup to Not a NFT Project
 • Hợp đồng

  0x0394...86ef

 • ID token

  2169

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum