Not a NFT Project #2796
 • Background

  Purple to Green

  7.8% Có đặc tính này

 • Clothes

  Yellow Flies

  5.61% Có đặc tính này

 • Head

  Yellow

  12.18% Có đặc tính này

 • Mouth

  Meep

  3.3% Có đặc tính này

 • Headgear

  Purple Hair

  5.16% Có đặc tính này

 • Eyes

  Watching

  4.53% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project #2796
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Purple to Green

  7.8% Có đặc tính này

 • Clothes

  Yellow Flies

  5.61% Có đặc tính này

 • Head

  Yellow

  12.18% Có đặc tính này

 • Mouth

  Meep

  3.3% Có đặc tính này

 • Headgear

  Purple Hair

  5.16% Có đặc tính này

 • Eyes

  Watching

  4.53% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project
Main twitter temporarily suspended. Follow https://twitter.com/0xnotpoopie We're trying to go from a startup to Not a NFT Project
 • Hợp đồng

  0x0394...86ef

 • ID token

  2796

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum