• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Not a NFT Project #563
 • Background

  Orange Splat

  8.4% Có đặc tính này

 • Clothes

  Purple Swag Bag

  5.49% Có đặc tính này

 • Head

  Green

  11.58% Có đặc tính này

 • Mouth

  Meep

  3.3% Có đặc tính này

 • Headgear

  Pink Buns

  5.46% Có đặc tính này

 • Eyes

  Geeky

  4.62% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project #563
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Orange Splat

  8.4% Có đặc tính này

 • Clothes

  Purple Swag Bag

  5.49% Có đặc tính này

 • Head

  Green

  11.58% Có đặc tính này

 • Mouth

  Meep

  3.3% Có đặc tính này

 • Headgear

  Pink Buns

  5.46% Có đặc tính này

 • Eyes

  Geeky

  4.62% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project
Main twitter temporarily suspended. Follow https://twitter.com/0xnotpoopie We're trying to go from a startup to Not a NFT Project
 • Hợp đồng

  0x0394...86ef

 • ID token

  563

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum