• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#92242
 • Environment

  Mystic

  1.56% Có đặc tính này

 • Sediment

  Cosmic Dream

  6.06% Có đặc tính này

 • Artifact

  Lapis

  0.08% Có đặc tính này

 • Category

  Growth

  4.8% Có đặc tính này

 • Western Resource

  Glowpod

  0.07% Có đặc tính này

 • Artifact?

  Yes

  9.05% Có đặc tính này

 • Koda?

  No

  24.13% Có đặc tính này

 • Obelisk Piece

  First Trip

  19.24% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside state-little state-little
#92242
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Environment

  Mystic

  1.56% Có đặc tính này

 • Sediment

  Cosmic Dream

  6.06% Có đặc tính này

 • Artifact

  Lapis

  0.08% Có đặc tính này

 • Category

  Growth

  4.8% Có đặc tính này

 • Western Resource

  Glowpod

  0.07% Có đặc tính này

 • Artifact?

  Yes

  9.05% Có đặc tính này

 • Koda?

  No

  24.13% Có đặc tính này

 • Obelisk Piece

  First Trip

  19.24% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside
Otherdeed for Otherside state-little state-little
Otherdeed is the key to claiming land in Otherside. Each have a unique blend of environment and sediment — some with resources, some home to powerful artifacts. And on a very few, a Koda roams.
 • Hợp đồng

  0x34d8...e258

 • ID token

  92242

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum