• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#94172
 • Category

  Harsh

  7.34% Có đặc tính này

 • Sediment

  Cosmic Dream

  6.14% Có đặc tính này

 • Sediment Tier

  2

  4.59% Có đặc tính này

 • Environment

  Glacia

  2.53% Có đặc tính này

 • Environment Tier

  1

  4.53% Có đặc tính này

 • Eastern Resource

  Bonestone

  1.24% Có đặc tính này

 • Eastern Resource Tier

  1

  3.29% Có đặc tính này

 • Artifact

  Vivec

  0.08% Có đặc tính này

 • Plot

  94172

  0.01% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside state-little state-little
#94172
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Category

  Harsh

  7.34% Có đặc tính này

 • Sediment

  Cosmic Dream

  6.14% Có đặc tính này

 • Sediment Tier

  2

  4.59% Có đặc tính này

 • Environment

  Glacia

  2.53% Có đặc tính này

 • Environment Tier

  1

  4.53% Có đặc tính này

 • Eastern Resource

  Bonestone

  1.24% Có đặc tính này

 • Eastern Resource Tier

  1

  3.29% Có đặc tính này

 • Artifact

  Vivec

  0.08% Có đặc tính này

 • Plot

  94172

  0.01% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside
Otherdeed for Otherside state-little state-little
Otherdeed is the key to claiming land in Otherside. Each have a unique blend of environment and sediment — some with resources, some home to powerful artifacts. And on a very few, a Koda roams.
 • Hợp đồng

  0x34d8...e258

 • ID token

  94172

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum