Milady 1098
 • Drip Grade

  c-drip

  10.05% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.82% Có đặc tính này

 • Shirt

  remilia tank

  0.82% Có đặc tính này

 • Glasses

  prescription glasses

  2.3% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16% Có đặc tính này

 • Drip Score

  27

  2.45% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.74% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.18% Có đặc tính này

 • Number

  1098

  0.01% Có đặc tính này

 • Necklace

  cherry necklace

  0.73% Có đặc tính này

 • Hat

  meedles headband

  0.6% Có đặc tính này

 • Hair

  og black

  2.03% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 1098
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Drip Grade

  c-drip

  10.05% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.82% Có đặc tính này

 • Shirt

  remilia tank

  0.82% Có đặc tính này

 • Glasses

  prescription glasses

  2.3% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16% Có đặc tính này

 • Drip Score

  27

  2.45% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.74% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.18% Có đặc tính này

 • Number

  1098

  0.01% Có đặc tính này

 • Necklace

  cherry necklace

  0.73% Có đặc tính này

 • Hat

  meedles headband

  0.6% Có đặc tính này

 • Hair

  og black

  2.03% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  1098

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum