• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 1255
 • Drip Score

  31

  2.52% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl green

  2.13% Có đặc tính này

 • Shirt

  remilia tank

  0.83% Có đặc tính này

 • Earring

  flower earring

  1.26% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.99% Có đặc tính này

 • Necklace

  fliphone lanyard

  0.75% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.19% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.39% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.8% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.82% Có đặc tính này

 • Number

  1255

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.85% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 1255
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Drip Score

  31

  2.52% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl green

  2.13% Có đặc tính này

 • Shirt

  remilia tank

  0.83% Có đặc tính này

 • Earring

  flower earring

  1.26% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.99% Có đặc tính này

 • Necklace

  fliphone lanyard

  0.75% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.19% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.39% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.8% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.82% Có đặc tính này

 • Number

  1255

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.85% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  1255

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum