• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 1703
 • Face Decoration

  temple cross tattoo

  1.37% Có đặc tính này

 • Drip Score

  31

  2.49% Có đặc tính này

 • Earring

  double safety pins

  1.24% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.04% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.93% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Eye Color

  aqua

  2.51% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker im so

  0.84% Có đặc tính này

 • Shirt

  skull sweater

  0.97% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.84% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.88% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Number

  1703

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 1703
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Face Decoration

  temple cross tattoo

  1.37% Có đặc tính này

 • Drip Score

  31

  2.49% Có đặc tính này

 • Earring

  double safety pins

  1.24% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.04% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.93% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Eye Color

  aqua

  2.51% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker im so

  0.84% Có đặc tính này

 • Shirt

  skull sweater

  0.97% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.84% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.88% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Number

  1703

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  1703

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum