• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 2783
 • Number

  2783

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.38% Có đặc tính này

 • Drip Score

  19

  1.21% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.39% Có đặc tính này

 • Shirt

  im cute im punk shirt

  1.16% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.85% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.82% Có đặc tính này

 • Eye Color

  grey

  1.09% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.85% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.65% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 2783
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Number

  2783

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.38% Có đặc tính này

 • Drip Score

  19

  1.21% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.39% Có đặc tính này

 • Shirt

  im cute im punk shirt

  1.16% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.85% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.82% Có đặc tính này

 • Eye Color

  grey

  1.09% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.85% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.65% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  2783

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum