• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 2790
 • Eyes

  dilated

  10.47% Có đặc tính này

 • Shirt

  pink knit polo

  0.97% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker hat 911

  0.61% Có đặc tính này

 • Drip Score

  36

  1.51% Có đặc tính này

 • Number

  2790

  0.01% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.6% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.27% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.36% Có đặc tính này

 • Eye Color

  aqua

  2.51% Có đặc tính này

 • Glasses

  round glasses

  2.88% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  star heart tattoo

  1.9% Có đặc tính này

 • Hair

  og black

  2.03% Có đặc tính này

 • Earring

  strawberry earring

  1.19% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 2790
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  dilated

  10.47% Có đặc tính này

 • Shirt

  pink knit polo

  0.97% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker hat 911

  0.61% Có đặc tính này

 • Drip Score

  36

  1.51% Có đặc tính này

 • Number

  2790

  0.01% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.6% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.27% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.36% Có đặc tính này

 • Eye Color

  aqua

  2.51% Có đặc tính này

 • Glasses

  round glasses

  2.88% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  star heart tattoo

  1.9% Có đặc tính này

 • Hair

  og black

  2.03% Có đặc tính này

 • Earring

  strawberry earring

  1.19% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  2790

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum