• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 2839
 • Hat

  flower clip

  0.71% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.94% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.73% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.12% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl purple

  2.02% Có đặc tính này

 • Number

  2839

  0.01% Có đặc tính này

 • Shirt

  knit sweater

  1.38% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.65% Có đặc tính này

 • Necklace

  milady beads

  0.82% Có đặc tính này

 • Drip Score

  28

  2.63% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.85% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 2839
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Hat

  flower clip

  0.71% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.94% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.73% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.12% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl purple

  2.02% Có đặc tính này

 • Number

  2839

  0.01% Có đặc tính này

 • Shirt

  knit sweater

  1.38% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.65% Có đặc tính này

 • Necklace

  milady beads

  0.82% Có đặc tính này

 • Drip Score

  28

  2.63% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.85% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  2839

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum