• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 3050
 • Hair

  tuft green

  2.09% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.49% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.16% Có đặc tính này

 • Background

  yashima

  1.4% Có đặc tính này

 • Shirt

  malenciaga jersey

  0.53% Có đặc tính này

 • Drip Score

  43

  0.81% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.14% Có đặc tính này

 • Number

  3050

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.88% Có đặc tính này

 • Earring

  chrome cross

  1.1% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.13% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 3050
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Hair

  tuft green

  2.09% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.49% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.16% Có đặc tính này

 • Background

  yashima

  1.4% Có đặc tính này

 • Shirt

  malenciaga jersey

  0.53% Có đặc tính này

 • Drip Score

  43

  0.81% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.14% Có đặc tính này

 • Number

  3050

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.88% Có đặc tính này

 • Earring

  chrome cross

  1.1% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.13% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  3050

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum