Milady 3181
 • Background

  tennis

  1.32% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.47% Có đặc tính này

 • Shirt

  special people shirt

  1.41% Có đặc tính này

 • Number

  3181

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.33% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.1% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.77% Có đặc tính này

 • Drip Score

  23

  1.97% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft purple

  1.95% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 3181
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  tennis

  1.32% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.47% Có đặc tính này

 • Shirt

  special people shirt

  1.41% Có đặc tính này

 • Number

  3181

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.33% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.1% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.77% Có đặc tính này

 • Drip Score

  23

  1.97% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft purple

  1.95% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  3181

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum