• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 3203
 • Drip Score

  34

  1.92% Có đặc tính này

 • Earring

  dual rings silver

  1.2% Có đặc tính này

 • Number

  3203

  0.01% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.83% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.04% Có đặc tính này

 • Shirt

  western jacket

  0.88% Có đặc tính này

 • Hat

  white cowboy hat

  0.44% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.93% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.21% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft purple

  1.95% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 3203
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Drip Score

  34

  1.92% Có đặc tính này

 • Earring

  dual rings silver

  1.2% Có đặc tính này

 • Number

  3203

  0.01% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.83% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.04% Có đặc tính này

 • Shirt

  western jacket

  0.88% Có đặc tính này

 • Hat

  white cowboy hat

  0.44% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.93% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.21% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft purple

  1.95% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  3203

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum