• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 3393
 • Background

  streets

  1.38% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.17% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.88% Có đặc tính này

 • Eye Color

  grey

  1.09% Có đặc tính này

 • Necklace

  evil eye necklace

  0.64% Có đặc tính này

 • Shirt

  jesus tank

  1.2% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.85% Có đặc tính này

 • Earring

  flower earring

  1.26% Có đặc tính này

 • Hat

  orange beret

  0.51% Có đặc tính này

 • Drip Score

  38

  1.24% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.36% Có đặc tính này

 • Number

  3393

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 3393
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  streets

  1.38% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.17% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.88% Có đặc tính này

 • Eye Color

  grey

  1.09% Có đặc tính này

 • Necklace

  evil eye necklace

  0.64% Có đặc tính này

 • Shirt

  jesus tank

  1.2% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.85% Có đặc tính này

 • Earring

  flower earring

  1.26% Có đặc tính này

 • Hat

  orange beret

  0.51% Có đặc tính này

 • Drip Score

  38

  1.24% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.36% Có đặc tính này

 • Number

  3393

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  3393

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum