• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 3524
 • Hat

  varsity cap

  0.79% Có đặc tính này

 • Number

  3524

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.9% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.68% Có đặc tính này

 • Hair

  braid green

  1.9% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.17% Có đặc tính này

 • Drip Score

  30

  2.5% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  11.05% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.87% Có đặc tính này

 • Shirt

  super lover shirt

  1.07% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 3524
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Hat

  varsity cap

  0.79% Có đặc tính này

 • Number

  3524

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.9% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.68% Có đặc tính này

 • Hair

  braid green

  1.9% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.17% Có đặc tính này

 • Drip Score

  30

  2.5% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  11.05% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.87% Có đặc tính này

 • Shirt

  super lover shirt

  1.07% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  3524

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum