• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 3629
 • Earring

  bar piercings

  1.16% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.56% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.66% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl green

  2.13% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue sweatervest

  1.24% Có đặc tính này

 • Drip Score

  37

  1.47% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.17% Có đặc tính này

 • Hat

  cross cap white

  0.76% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.36% Có đặc tính này

 • Glasses

  round glasses

  2.91% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  snakebites

  1.48% Có đặc tính này

 • Number

  3629

  0.01% Có đặc tính này

 • Eye Color

  grey

  1.09% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 3629
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Earring

  bar piercings

  1.16% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.56% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.66% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl green

  2.13% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue sweatervest

  1.24% Có đặc tính này

 • Drip Score

  37

  1.47% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.17% Có đặc tính này

 • Hat

  cross cap white

  0.76% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.36% Có đặc tính này

 • Glasses

  round glasses

  2.91% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  snakebites

  1.48% Có đặc tính này

 • Number

  3629

  0.01% Có đặc tính này

 • Eye Color

  grey

  1.09% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  3629

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum