• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 3725
 • Background

  tennis

  1.32% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.47% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.9% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.97% Có đặc tính này

 • Shirt

  mwo shirt

  0.97% Có đặc tính này

 • Hair

  braid black

  1.76% Có đặc tính này

 • Earring

  diamond stud

  1.27% Có đặc tính này

 • Hat

  dubai hat

  0.42% Có đặc tính này

 • Drip Score

  42

  0.83% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.42% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.55% Có đặc tính này

 • Number

  3725

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 3725
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  tennis

  1.32% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.47% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.9% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.97% Có đặc tính này

 • Shirt

  mwo shirt

  0.97% Có đặc tính này

 • Hair

  braid black

  1.76% Có đặc tính này

 • Earring

  diamond stud

  1.27% Có đặc tính này

 • Hat

  dubai hat

  0.42% Có đặc tính này

 • Drip Score

  42

  0.83% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.42% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.55% Có đặc tính này

 • Number

  3725

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  3725

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum