• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 3862
 • Core

  prep

  5.99% Có đặc tính này

 • Eyes

  spiral

  1.06% Có đặc tính này

 • Shirt

  black blazer

  1.33% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft green

  2.1% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.17% Có đặc tính này

 • Glasses

  sunglasses

  1.4% Có đặc tính này

 • Drip Score

  49

  0.37% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.2% Có đặc tính này

 • Hat

  earflap cap

  0.66% Có đặc tính này

 • Number

  3862

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  roadside

  3.59% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.94% Có đặc tính này

 • Earring

  strawberry earring

  1.19% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 3862
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Core

  prep

  5.99% Có đặc tính này

 • Eyes

  spiral

  1.06% Có đặc tính này

 • Shirt

  black blazer

  1.33% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft green

  2.1% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.17% Có đặc tính này

 • Glasses

  sunglasses

  1.4% Có đặc tính này

 • Drip Score

  49

  0.37% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.2% Có đặc tính này

 • Hat

  earflap cap

  0.66% Có đặc tính này

 • Number

  3862

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  roadside

  3.59% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.94% Có đặc tính này

 • Earring

  strawberry earring

  1.19% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  3862

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum