• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 4254
 • Shirt

  heihei shirt

  0.85% Có đặc tính này

 • Drip Score

  31

  2.55% Có đặc tính này

 • Core

  harajuku-gyaru

  2.74% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  15.03% Có đặc tính này

 • Background

  streets

  1.4% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl slate

  2.33% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  11.08% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.91% Có đặc tính này

 • Number

  4254

  0.01% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker hat 911

  0.61% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.93% Có đặc tính này

 • Necklace

  cherry necklace

  0.74% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 4254
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Shirt

  heihei shirt

  0.85% Có đặc tính này

 • Drip Score

  31

  2.55% Có đặc tính này

 • Core

  harajuku-gyaru

  2.74% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  15.03% Có đặc tính này

 • Background

  streets

  1.4% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl slate

  2.33% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  11.08% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.91% Có đặc tính này

 • Number

  4254

  0.01% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker hat 911

  0.61% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.93% Có đặc tính này

 • Necklace

  cherry necklace

  0.74% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  4254

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum