Milady 4535
 • Eye Color

  blue

  15.78% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue sweatervest

  1.22% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.09% Có đặc tính này

 • Drip Score

  25

  2.54% Có đặc tính này

 • Number

  4535

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.46% Có đặc tính này

 • Earring

  chrome cross

  1.08% Có đặc tính này

 • Core

  prep

  5.92% Có đặc tính này

 • Hair

  og black

  2.03% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.51% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 4535
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eye Color

  blue

  15.78% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue sweatervest

  1.22% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.09% Có đặc tính này

 • Drip Score

  25

  2.54% Có đặc tính này

 • Number

  4535

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.46% Có đặc tính này

 • Earring

  chrome cross

  1.08% Có đặc tính này

 • Core

  prep

  5.92% Có đặc tính này

 • Hair

  og black

  2.03% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.51% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  4535

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum