• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 4693
 • Background

  mountain

  8.21% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.97% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.57% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.96% Có đặc tính này

 • Shirt

  sweater and tie

  1.13% Có đặc tính này

 • Hair

  og black

  2.04% Có đặc tính này

 • Earring

  celine dog

  0.37% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  star heart tattoo

  1.92% Có đặc tính này

 • Hat

  cross cap white

  0.76% Có đặc tính này

 • Drip Score

  33

  2.04% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  11.04% Có đặc tính này

 • Number

  4693

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 4693
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  mountain

  8.21% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.97% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.57% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.96% Có đặc tính này

 • Shirt

  sweater and tie

  1.13% Có đặc tính này

 • Hair

  og black

  2.04% Có đặc tính này

 • Earring

  celine dog

  0.37% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  star heart tattoo

  1.92% Có đặc tính này

 • Hat

  cross cap white

  0.76% Có đặc tính này

 • Drip Score

  33

  2.04% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  11.04% Có đặc tính này

 • Number

  4693

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  4693

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum