• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 484
 • Background

  sunset

  7.87% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  15.03% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.38% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.31% Có đặc tính này

 • Shirt

  ulzzang coat

  0.88% Có đặc tính này

 • Hair

  braids harajuku dye

  0.53% Có đặc tính này

 • Earring

  strawberry earring

  1.2% Có đặc tính này

 • Hat

  treeprint bucket

  0.62% Có đặc tính này

 • Drip Score

  40

  1.26% Có đặc tính này

 • Core

  prep-hypebeast

  2.32% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.57% Có đặc tính này

 • Number

  484

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 484
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  sunset

  7.87% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  15.03% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.38% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.31% Có đặc tính này

 • Shirt

  ulzzang coat

  0.88% Có đặc tính này

 • Hair

  braids harajuku dye

  0.53% Có đặc tính này

 • Earring

  strawberry earring

  1.2% Có đặc tính này

 • Hat

  treeprint bucket

  0.62% Có đặc tính này

 • Drip Score

  40

  1.26% Có đặc tính này

 • Core

  prep-hypebeast

  2.32% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.57% Có đặc tính này

 • Number

  484

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  484

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum