• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 4842
 • Hair

  braid green

  1.89% Có đặc tính này

 • Earring

  loop chain earring

  1.48% Có đặc tính này

 • Number

  4842

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  38

  1.24% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.17% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.36% Có đặc tính này

 • Shirt

  gold spray puffer

  0.71% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.82% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.22% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.31% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.2% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 4842
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Hair

  braid green

  1.89% Có đặc tính này

 • Earring

  loop chain earring

  1.48% Có đặc tính này

 • Number

  4842

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  38

  1.24% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.17% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.36% Có đặc tính này

 • Shirt

  gold spray puffer

  0.71% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.82% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.22% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.31% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.2% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  4842

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum