• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 4958
 • Drip Score

  34

  1.94% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.73% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue pink shirt

  1.21% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.33% Có đặc tính này

 • Hat

  alien hat

  0.34% Có đặc tính này

 • Number

  4958

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  11.09% Có đặc tính này

 • Hair

  short pink

  1.06% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.92% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-hypebeast

  1.99% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.93% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 4958
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Drip Score

  34

  1.94% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.73% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue pink shirt

  1.21% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.33% Có đặc tính này

 • Hat

  alien hat

  0.34% Có đặc tính này

 • Number

  4958

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  11.09% Có đặc tính này

 • Hair

  short pink

  1.06% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.92% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-hypebeast

  1.99% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.93% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  4958

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum