• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 5237
 • Shirt

  maid

  0.84% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.97% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.19% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl purple

  2.04% Có đặc tính này

 • Drip Score

  24

  2.11% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.89% Có đặc tính này

 • Number

  5237

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  nagano

  1.4% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.92% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.72% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 5237
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Shirt

  maid

  0.84% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.97% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.19% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl purple

  2.04% Có đặc tính này

 • Drip Score

  24

  2.11% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.89% Có đặc tính này

 • Number

  5237

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  nagano

  1.4% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.92% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.72% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  5237

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum