• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 528
 • Glasses

  harajuku glasses

  0.8% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.64% Có đặc tính này

 • Drip Score

  33

  2.03% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue sweatervest

  1.23% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.06% Có đặc tính này

 • Earring

  dual rings gold

  1.21% Có đặc tính này

 • Core

  prep-hypebeast

  2.3% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.96% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.22% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.85% Có đặc tính này

 • Hat

  meedles headband

  0.6% Có đặc tính này

 • Eye Color

  grey

  1.09% Có đặc tính này

 • Number

  528

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 528
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Glasses

  harajuku glasses

  0.8% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.64% Có đặc tính này

 • Drip Score

  33

  2.03% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue sweatervest

  1.23% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.06% Có đặc tính này

 • Earring

  dual rings gold

  1.21% Có đặc tính này

 • Core

  prep-hypebeast

  2.3% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.96% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.22% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.85% Có đặc tính này

 • Hat

  meedles headband

  0.6% Có đặc tính này

 • Eye Color

  grey

  1.09% Có đặc tính này

 • Number

  528

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  528

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum