Milady 597
 • Drip Score

  18

  1.13% Có đặc tính này

 • Background

  streets

  1.38% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16% Có đặc tính này

 • Hair

  og orange

  1.96% Có đặc tính này

 • Number

  597

  0.01% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.1% Có đặc tính này

 • Shirt

  skull sweater

  0.97% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.12% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.78% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 597
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Drip Score

  18

  1.13% Có đặc tính này

 • Background

  streets

  1.38% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16% Có đặc tính này

 • Hair

  og orange

  1.96% Có đặc tính này

 • Number

  597

  0.01% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.1% Có đặc tính này

 • Shirt

  skull sweater

  0.97% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.12% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.78% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  597

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum