• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 6254
 • Background

  mountain

  8.21% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.46% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.86% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.24% Có đặc tính này

 • Shirt

  bear sweater

  1.29% Có đặc tính này

 • Hair

  short orange

  1.85% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker im so

  0.84% Có đặc tính này

 • Drip Score

  25

  2.58% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.71% Có đặc tính này

 • Number

  6254

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 6254
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  mountain

  8.21% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.46% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.86% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.24% Có đặc tính này

 • Shirt

  bear sweater

  1.29% Có đặc tính này

 • Hair

  short orange

  1.85% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker im so

  0.84% Có đặc tính này

 • Drip Score

  25

  2.58% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.71% Có đặc tính này

 • Number

  6254

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  6254

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum