Milady 6696
 • Shirt

  mape hoodie

  1% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.43% Có đặc tính này

 • Background

  streets

  1.38% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  15.9% Có đặc tính này

 • Hair

  braid green

  1.88% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker white rabbit

  0.68% Có đặc tính này

 • Drip Score

  30

  2.46% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.85% Có đặc tính này

 • Earring

  safety pin piercing

  1.16% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.35% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.02% Có đặc tính này

 • Number

  6696

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 6696
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Shirt

  mape hoodie

  1% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.43% Có đặc tính này

 • Background

  streets

  1.38% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  15.9% Có đặc tính này

 • Hair

  braid green

  1.88% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker white rabbit

  0.68% Có đặc tính này

 • Drip Score

  30

  2.46% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.85% Có đặc tính này

 • Earring

  safety pin piercing

  1.16% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.35% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.02% Có đặc tính này

 • Number

  6696

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  6696

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum