• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 6809
 • Drip Grade

  c-drip

  10.11% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.9% Có đặc tính này

 • Drip Score

  27

  2.45% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-gyaru

  3.48% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.75% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker im so

  0.84% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.67% Có đặc tính này

 • Shirt

  ribbon lolita

  1.17% Có đặc tính này

 • Hair

  og black

  2.03% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.83% Có đặc tính này

 • Number

  6809

  0.01% Có đặc tính này

 • Earring

  strawberry earring

  1.19% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 6809
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Drip Grade

  c-drip

  10.11% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.9% Có đặc tính này

 • Drip Score

  27

  2.45% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-gyaru

  3.48% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.75% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker im so

  0.84% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.67% Có đặc tính này

 • Shirt

  ribbon lolita

  1.17% Có đặc tính này

 • Hair

  og black

  2.03% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.83% Có đặc tính này

 • Number

  6809

  0.01% Có đặc tính này

 • Earring

  strawberry earring

  1.19% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  6809

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum