• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 7181
 • Number

  7181

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  alien

  1.32% Có đặc tính này

 • Necklace

  mestwood pearl necklace

  1.04% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.7% Có đặc tính này

 • Drip Score

  35

  1.74% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft green

  2.1% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.27% Có đặc tính này

 • Earring

  safety pin piercing

  1.16% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.16% Có đặc tính này

 • Shirt

  mouse tank

  1.34% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.81% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.83% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 7181
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Number

  7181

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  alien

  1.32% Có đặc tính này

 • Necklace

  mestwood pearl necklace

  1.04% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.7% Có đặc tính này

 • Drip Score

  35

  1.74% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft green

  2.1% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.27% Có đặc tính này

 • Earring

  safety pin piercing

  1.16% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.16% Có đặc tính này

 • Shirt

  mouse tank

  1.34% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.81% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.83% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  7181

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum