• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 7285
 • Number

  7285

  0.01% Có đặc tính này

 • Hat

  sailor hat

  0.64% Có đặc tính này

 • Eyes

  crying

  2.65% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.06% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.87% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft green

  2.1% Có đặc tính này

 • Drip Score

  27

  2.45% Có đặc tính này

 • Background

  yashima

  1.41% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.15% Có đặc tính này

 • Shirt

  ribbon lolita

  1.17% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.11% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 7285
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Number

  7285

  0.01% Có đặc tính này

 • Hat

  sailor hat

  0.64% Có đặc tính này

 • Eyes

  crying

  2.65% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.06% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.87% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft green

  2.1% Có đặc tính này

 • Drip Score

  27

  2.45% Có đặc tính này

 • Background

  yashima

  1.41% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.15% Có đặc tính này

 • Shirt

  ribbon lolita

  1.17% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.11% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  7285

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum