Milady 7432
 • Hat

  shy saints cap

  0.77% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.47% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.82% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.37% Có đặc tính này

 • Shirt

  maf creeper

  0.82% Có đặc tính này

 • Number

  7432

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.83% Có đặc tính này

 • Drip Score

  23

  1.97% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 7432
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Hat

  shy saints cap

  0.77% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.47% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.82% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.37% Có đặc tính này

 • Shirt

  maf creeper

  0.82% Có đặc tính này

 • Number

  7432

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.38% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.83% Có đặc tính này

 • Drip Score

  23

  1.97% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  7432

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum