• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 7677
 • Earring

  bar piercings

  1.14% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  milady pilled tattoo

  0.72% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.87% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.5% Có đặc tính này

 • Number

  7677

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  41

  1% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.74% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.36% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.21% Có đặc tính này

 • Hair

  og frosted purple

  1.85% Có đặc tính này

 • Shirt

  goth poncho

  0.79% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 7677
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Earring

  bar piercings

  1.14% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  milady pilled tattoo

  0.72% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.87% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.5% Có đặc tính này

 • Number

  7677

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  41

  1% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.74% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.36% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.21% Có đặc tính này

 • Hair

  og frosted purple

  1.85% Có đặc tính này

 • Shirt

  goth poncho

  0.79% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  7677

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum