• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 8039
 • Earring

  heart pearls earring

  0.63% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.63% Có đặc tính này

 • Necklace

  mestwood pearl necklace

  1.04% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.03% Có đặc tính này

 • Hat

  ivy cap

  0.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.49% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.6% Có đặc tính này

 • Drip Score

  41

  0.99% Có đặc tính này

 • Hair

  short pink

  1.03% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.8% Có đặc tính này

 • Shirt

  mouse tank

  1.34% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.73% Có đặc tính này

 • Number

  8039

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 8039
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Earring

  heart pearls earring

  0.63% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.63% Có đặc tính này

 • Necklace

  mestwood pearl necklace

  1.04% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.03% Có đặc tính này

 • Hat

  ivy cap

  0.66% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.49% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.6% Có đặc tính này

 • Drip Score

  41

  0.99% Có đặc tính này

 • Hair

  short pink

  1.03% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.8% Có đặc tính này

 • Shirt

  mouse tank

  1.34% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.73% Có đặc tính này

 • Number

  8039

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  8039

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum