• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 8065
 • Eyes

  dilated

  10.61% Có đặc tính này

 • Earring

  double safety pins

  1.25% Có đặc tính này

 • Hat

  brown cowboy hat

  0.77% Có đặc tính này

 • Number

  8065

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.32% Có đặc tính này

 • Drip Score

  46

  0.85% Có đặc tính này

 • Background

  yashima

  1.43% Có đặc tính này

 • Shirt

  gold spray puffer

  0.71% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.45% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.31% Có đặc tính này

 • Neck

  castle neck tattoo

  1.84% Có đặc tính này

 • Hair

  braids harajuku dye

  0.53% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.95% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 8065
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  dilated

  10.61% Có đặc tính này

 • Earring

  double safety pins

  1.25% Có đặc tính này

 • Hat

  brown cowboy hat

  0.77% Có đặc tính này

 • Number

  8065

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.32% Có đặc tính này

 • Drip Score

  46

  0.85% Có đặc tính này

 • Background

  yashima

  1.43% Có đặc tính này

 • Shirt

  gold spray puffer

  0.71% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.45% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.31% Có đặc tính này

 • Neck

  castle neck tattoo

  1.84% Có đặc tính này

 • Hair

  braids harajuku dye

  0.53% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.95% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  8065

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum