• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 8366
 • Eyes

  spiral

  1.06% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.83% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-harajuku

  1.28% Có đặc tính này

 • Necklace

  mestwood pearl necklace

  1.04% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.03% Có đặc tính này

 • Hat

  fuzz earmuffs

  0.73% Có đặc tính này

 • Drip Score

  30

  2.48% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.92% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.74% Có đặc tính này

 • Number

  8366

  0.01% Có đặc tính này

 • Shirt

  cardigan tee

  1.11% Có đặc tính này

 • Hair

  og green

  1.73% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 8366
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  spiral

  1.06% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.83% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-harajuku

  1.28% Có đặc tính này

 • Necklace

  mestwood pearl necklace

  1.04% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.03% Có đặc tính này

 • Hat

  fuzz earmuffs

  0.73% Có đặc tính này

 • Drip Score

  30

  2.48% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.92% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.74% Có đặc tính này

 • Number

  8366

  0.01% Có đặc tính này

 • Shirt

  cardigan tee

  1.11% Có đặc tính này

 • Hair

  og green

  1.73% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  8366

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum