• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 8486
 • Hair

  braid brown

  1.67% Có đặc tính này

 • Number

  8486

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.04% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.62% Có đặc tính này

 • Shirt

  red puffer

  1.22% Có đặc tính này

 • Background

  casino

  3.34% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.8% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.74% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.13% Có đặc tính này

 • Drip Score

  17

  0.43% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 8486
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Hair

  braid brown

  1.67% Có đặc tính này

 • Number

  8486

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.04% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.62% Có đặc tính này

 • Shirt

  red puffer

  1.22% Có đặc tính này

 • Background

  casino

  3.34% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.8% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.74% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.13% Có đặc tính này

 • Drip Score

  17

  0.43% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  8486

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum