• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 9146
 • Eye Color

  blue

  15.83% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.64% Có đặc tính này

 • Shirt

  gold spray puffer

  0.71% Có đặc tính này

 • Drip Score

  32

  2.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.93% Có đặc tính này

 • Number

  9146

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.67% Có đặc tính này

 • Hair

  short orange

  1.82% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.13% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.81% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 9146
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eye Color

  blue

  15.83% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.64% Có đặc tính này

 • Shirt

  gold spray puffer

  0.71% Có đặc tính này

 • Drip Score

  32

  2.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  10.93% Có đặc tính này

 • Number

  9146

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.67% Có đặc tính này

 • Hair

  short orange

  1.82% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.13% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.81% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  9146

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum