• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 9489
 • Number

  9489

  0.01% Có đặc tính này

 • Glasses

  harajuku glasses

  0.8% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.91% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl green

  2.13% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.1% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.39% Có đặc tính này

 • Shirt

  pink knit polo

  0.98% Có đặc tính này

 • Drip Score

  26

  2.47% Có đặc tính này

 • Core

  prep

  5.99% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.13% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.85% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 9489
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Number

  9489

  0.01% Có đặc tính này

 • Glasses

  harajuku glasses

  0.8% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.91% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl green

  2.13% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.1% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.39% Có đặc tính này

 • Shirt

  pink knit polo

  0.98% Có đặc tính này

 • Drip Score

  26

  2.47% Có đặc tính này

 • Core

  prep

  5.99% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  c-drip

  10.13% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.85% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  9489

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum