Milady 9618
 • Shirt

  peter pan collar shirt

  1.1% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.66% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.86% Có đặc tính này

 • Neck

  lean neck tattoo

  1.24% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.27% Có đặc tính này

 • Number

  9618

  0.01% Có đặc tính này

 • Glasses

  round glasses

  2.87% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  crescent tattoo

  0.74% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.66% Có đặc tính này

 • Hair

  braid blue

  1.98% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.72% Có đặc tính này

 • Drip Score

  39

  1.35% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.78% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 9618
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Shirt

  peter pan collar shirt

  1.1% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.66% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.86% Có đặc tính này

 • Neck

  lean neck tattoo

  1.24% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.27% Có đặc tính này

 • Number

  9618

  0.01% Có đặc tính này

 • Glasses

  round glasses

  2.87% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  crescent tattoo

  0.74% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.66% Có đặc tính này

 • Hair

  braid blue

  1.98% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.72% Có đặc tính này

 • Drip Score

  39

  1.35% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.78% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  9618

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum