• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 9683
 • Face Decoration

  temple cross tattoo

  1.37% Có đặc tính này

 • Hat

  varsity cap

  0.79% Có đặc tính này

 • Core

  prep-harajuku

  1.86% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.97% Có đặc tính này

 • Race

  alien

  1.32% Có đặc tính này

 • Hair

  short green

  1.52% Có đặc tính này

 • Number

  9683

  0.01% Có đặc tính này

 • Necklace

  coral cross necklace

  0.9% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.31% Có đặc tính này

 • Background

  roadside

  3.61% Có đặc tính này

 • Drip Score

  47

  0.6% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.94% Có đặc tính này

 • Shirt

  cardigan tee

  1.11% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 9683
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Face Decoration

  temple cross tattoo

  1.37% Có đặc tính này

 • Hat

  varsity cap

  0.79% Có đặc tính này

 • Core

  prep-harajuku

  1.86% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.97% Có đặc tính này

 • Race

  alien

  1.32% Có đặc tính này

 • Hair

  short green

  1.52% Có đặc tính này

 • Number

  9683

  0.01% Có đặc tính này

 • Necklace

  coral cross necklace

  0.9% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.31% Có đặc tính này

 • Background

  roadside

  3.61% Có đặc tính này

 • Drip Score

  47

  0.6% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.94% Có đặc tính này

 • Shirt

  cardigan tee

  1.11% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  9683

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum