• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 9717
 • Background

  sunset

  7.78% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.12% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.28% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.81% Có đặc tính này

 • Shirt

  maf creeper

  0.82% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft blue

  1.76% Có đặc tính này

 • Glasses

  sunglasses

  1.41% Có đặc tính này

 • Hat

  halo

  0.23% Có đặc tính này

 • Drip Score

  40

  1.26% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-harajuku

  1.67% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.52% Có đặc tính này

 • Number

  9717

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 9717
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  sunset

  7.78% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.12% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.28% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.81% Có đặc tính này

 • Shirt

  maf creeper

  0.82% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft blue

  1.76% Có đặc tính này

 • Glasses

  sunglasses

  1.41% Có đặc tính này

 • Hat

  halo

  0.23% Có đặc tính này

 • Drip Score

  40

  1.26% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-harajuku

  1.67% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.52% Có đặc tính này

 • Number

  9717

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  9717

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum