• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 9846
 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.04% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.21% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.15% Có đặc tính này

 • Shirt

  black blazer

  1.32% Có đặc tính này

 • Hair

  short blonde

  1.77% Có đặc tính này

 • Drip Score

  15

  0.45% Có đặc tính này

 • Core

  prep

  5.97% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.62% Có đặc tính này

 • Number

  9846

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 9846
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  mountain

  8.15% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.04% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.21% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.15% Có đặc tính này

 • Shirt

  black blazer

  1.32% Có đặc tính này

 • Hair

  short blonde

  1.77% Có đặc tính này

 • Drip Score

  15

  0.45% Có đặc tính này

 • Core

  prep

  5.97% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.62% Có đặc tính này

 • Number

  9846

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  9846

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum