Milady 9884
 • Eye Color

  blue

  15.78% Có đặc tính này

 • Number

  9884

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.51% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.09% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.32% Có đặc tính này

 • Drip Score

  25

  2.54% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.15% Có đặc tính này

 • Hair

  braid blue

  1.97% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.74% Có đặc tính này

 • Shirt

  cactus shirt

  0.8% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 9884
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eye Color

  blue

  15.78% Có đặc tính này

 • Number

  9884

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.51% Có đặc tính này

 • Background

  mountain

  8.09% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.32% Có đặc tính này

 • Drip Score

  25

  2.54% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.15% Có đặc tính này

 • Hair

  braid blue

  1.97% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.74% Có đặc tính này

 • Shirt

  cactus shirt

  0.8% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  9884

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum