• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 9908
 • Race

  clay

  15.03% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-harajuku

  1.29% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  16.05% Có đặc tính này

 • Background

  train

  0.79% Có đặc tính này

 • Drip Score

  40

  1.26% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.57% Có đặc tính này

 • Shirt

  zip polo

  0.66% Có đặc tính này

 • Hat

  goth headband

  0.73% Có đặc tính này

 • Necklace

  milady beads

  0.84% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.38% Có đặc tính này

 • Number

  9908

  0.01% Có đặc tính này

 • Hair

  og green

  1.77% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 9908
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  clay

  15.03% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-harajuku

  1.29% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  16.05% Có đặc tính này

 • Background

  train

  0.79% Có đặc tính này

 • Drip Score

  40

  1.26% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.57% Có đặc tính này

 • Shirt

  zip polo

  0.66% Có đặc tính này

 • Hat

  goth headband

  0.73% Có đặc tính này

 • Necklace

  milady beads

  0.84% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.38% Có đặc tính này

 • Number

  9908

  0.01% Có đặc tính này

 • Hair

  og green

  1.77% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  9908

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum